Kontaktné informácie:

Sídlo firmy:
Železničná 1095
058 01 Poprad
Adresa prevádzky:
Medvedia lúka
Tatranské Metliare
059 60 Vysoké Tatry

Mobil: +421 917 400 829
+421 907 420 856

bendik2011@gmail.com
www.tatraevents.sk

TOP